THÔNG BÁO Về việc tổ chức Lễ Hội Phật Đản năm 2010

BUDDHIST COMMUNITY IN SOUTHERN CALIFORNIA

CỘNG ĐỒNG PHẬT GIÁO NAM CALIFORNIA

CHÙA BÁT NHÃ

803 Sullivan St., Santa Ana, CA 92703 – U.S.A.

Tel.: (714) 571-0473  *  Fax: (714) 568-1009

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Lễ Hội Phật Đản năm 2010 (Phật lịch 2554)

Buddha’s 2634th Birthday Festival

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng Ni,

Kính thưa chư vị thiện nam tín nữ gần xa,

Theo tinh thần buổi họp sơ bộ của một số đại diện chư tôn đức Tăng Ni thuộc Cộng Đồng Phật Giáo Việt Nam Miền Nam California vào ngày 29.12.2009 và 01.01.2010 tại Chùa Bát Nhã, chúng tôi, Tỳ kheo Thích Nguyên Trí, được Tăng sai làm Trưởng Ban Tổ Chức Lễ Hội Phật Đản Phật lịch 2554 (Buddha’s Birthday Festival), năm 2010, tại quận Cam, California.

Theo truyền thống, ngoài ý nghĩa tưởng nhớ Đức Phật nhân kỷ niệm ngày đản sinh của Ngài, Lễ Hội Phật Đản còn là dịp để những người con Phật (xuất gia và tại gia), cùng đến với nhau để chung lòng cầu nguyện thế giới hòa bình an lạc, chia sẻ niềm vui  có cùng một đức Từ phụ siêu việt, ôn lại lời dạy của Ngài để tiến tu đạo nghiệp và góp phần hoằng dương Chánh Pháp.

Đặc biệt Lễ Hội Phật Đản năm nay sẽ được tổ chức liên tục 3 ngày, từ 14 đến 16 tháng 5 năm 2010 (nhằm mùng 01, 02 và 03 tháng 4 năm Canh Dần). Ngoài nghi thức Khánh Đản chính thức, còn có triển lãm văn hóa nghệ thuật Phật giáo, các hình thái văn hóa dân gian (múa võ, múa trống, ngâm, vịnh, thi đua văn nghệ, triển lãm cây kiểng, thư pháp, v.v…), và các đêm văn nghệ đặc sắc do nhiều ca nghệ sĩ nổi danh góp mặt cúng dường.

Để Lễ Hội được thành tựu viên mãn, chúng tôi thành kính cung thỉnh chư tôn đức Tăng Ni hành đạo tại Nam California, quang lâm chứng minh, yểm trợ tinh thần; chúng tôi cũng xin kính mời quý cư sĩ thuộc các tự viện, đạo tràng, tổ chức Phật giáo, tích cực tham gia vào các tiểu ban để hỗ trợ chúng tôi trong việc tổ chức. Một cuộc họp mở rộng để kiện toàn Ban Tổ Chức Lễ Hội Phật Đản sẽ được chúng tôi thông báo trong một ngày rất gần. Trong khi chờ đợi sự tham gia của chư tôn đức và quý liệt vị trong cuộc họp nói trên, chúng tôi xin ủy nhiệm Đại Đức Thích Phước Niệm (Chùa Vạn Phước, San Diego) phối hợp cùng đại diện công ty Golden Line Services tiến hành các thủ tục pháp lý và sắp xếp việc tổ chức Lễ Hội (Festival) cho kịp thời gian; các phần hành còn lại sẽ do Ban Tổ Chức bàn thảo và quyết định.

Để cúng dường Đức Thế Tôn, bậc Thầy kỳ vĩ của nhân loại, và cũng để biểu hiện tinh thần hòa hợp đoàn kết của Phật giáo đồ Việt Nam, kính mong chư tôn thiền đức và quý thiện nam tín nữ hoan hỷ quang lâm, tham dự.

Kính thông báo,

Santa Ana, ngày 10 tháng 01 năm 2010

Trưởng Ban Tổ Chức,

(ấn ký)

Tỳ kheo Thích Nguyên Trí