Chùm ảnh: Pháp Cổ Sơn - TT Tu học hàng đầu thế giới

Pháp Cổ Sơn (Đài Bắc, Đài Loan) phát triển từ Tu viện Nung Chan và Viện Văn hóa Phật giáo Chung-Hwa, do Thiền sư Dongchu thành lập. Năm 1978, Đại sư Thánh Nghiêm kế tục và phát triển Pháp Cổ Sơn trở thành một trong những trung tâm tu học Phật pháp hàng đầu thế giới.

Xin giới thiệu chùm ảnh về Pháp Cổ Sơn:

alt

Năm 1989, Hòa thượng Thánh Nghiêm mua một mảnh đất tại Thị trấn Jinshan, quận Đài Bắc, thủ đô Đài Bắc, và gọi vùng đất này là "Pháp Cổ Sơn" (Núi trống Pháp) và tổ chức Pháp Cổ Sơn được thành lập. Hình trên là Nhà Hội trường 1, còn gọi là Đại Phật đường, là trung tâm tâm linh của Pháp Cổ Sơn

alt

Năm 1993, giai đoạn đầu tiên của khu tổ hợp Pháp Cổ Sơn được động thổ, và văn phòng trù bị của Đại học Pháp Cổ Sơn chính thức được thành lập

alt

Năm 1996, hơn 300 trang văn bản Phật giáo Đài Loan và đồ tạo tác được chôn sâu trong hầm dưới điện Phật và chỉ được mở vào năm 3.000 để truyền văn hóa Phật giáo Đài Loan cho thế hệ mai sau

alt

Sau hơn 10 năm xây dựng, giai đoạn 1 của dự án được hoàn thành và khai trương năm 2001. Trong hình là khung cảnh phía trước Pháp Cổ Sơn

alt

Tầm nhìn của Pháp Cổ Sơn là "Thúc đẩy lòng nhân và xây dựng cõi tịnh độ trên trái đất"

alt

alt

Điện Phật

alt

alt

Trung tâm hội nghị quốc tế

alt

Đường vào Thư viện và trung tâm thông tin

alt

Cổng Đại học Phật giáo Pháp Cổ

alt

Phòng thư viện

alt

Học viên đang nghiên cứu tại Thư viện

alt

Tư liệu Phật giáo quý hiếm được bảo quản trong tủ kính

alt

alt

Về xuất bản, Pháp Cổ Sơn có Tạp chí Nhân văn, Nguyệt san Pháp Cổ...

alt

Về chức năng giáo dục, Pháp Cổ Sơn có Viện nghiên cứu Phật học Chung-Hwa, Đại học Tăng già Pháp Cổ, Đại học Pháp Cổ

alt

Khu vực cư trú của chư ni

alt

Phòng truyền thống

alt

Khung cảnh thanh bình

alt

Gác chuông

alt

Đường đi tại Pháp Cổ Sơn
alt

alt

alt
Trọng Hoàng