Chùm ảnh: Chú tiểu Hàn Quốc thăm trung đoàn tăng thiết giáp

Nhân Ngày của Mẹ (10-5), nhóm 8 chú tiểu xuất gia gieo duyên mừng đại lễ Phật đản PL. 2554 – DL. 2010 tại chùa Chogye (chùa Tào Khê - thủ đô Seoul) hôm 3-5 đã đến thăm và vấn an anh em binh sỹ trung đoàn tăng thiết giáp Hàn Quốc.  

Dưới đây là hình ảnh cuộc viếng thăm:

 

tieutang1 (1).jpg

 

tieutang1.jpg

 

tieutang1 (2).jpg

 

tieutang1 (3).jpg

 

tieutang1 (4).jpg

 

tieutang1 (5).jpg

 

tieutang1 (6).jpg

 

tieutang1 (7).jpg

 

tieutang1 (8).jpg

 

tieutang1 (9).jpg

 

 

tieutang1 (10).jpg

 

tieutang1 (11).jpg

Quần Anh(st)