Chùm ảnh: Chú tiểu Hàn Quốc trải nghiệm đời sống tự viện

Theo truyền thống Phật giáo Hàn Quốc, hàng năm vào dịp lễ Phật đản, chư tôn đức Tăng Ni xuống tóc cho một nhóm các chú bé xuất gia gieo duyên thể nghiệm đời sống tự viện trong 3 tuần. Vậy, trong thời gian đó, các chú tiểu này trải nghiệm gì?

Giác Ngộ Online xin giới thiệu bạn đọc chùm ảnh

 

trainghiem1.jpg

 

Các chú Tiểu thực tập thọ trai

 

trainghiem2.jpg

 

trainghiem3.jpg

 

trainghiem4.jpg

 

trainghiem5.jpg

 

trainghiem6.jpg

Thực tập vẽ

trainghiem7.jpg

 

trainghiem8.jpg

 

trainghiem9.jpg

 

trainghiem10.jpg

 

trainghiem11.jpg

 

Học tập thọ trì kinh trong khóa lễ

 

trainghiem12.jpg

 

trainghiem13.jpg

 

trainghiem14.jpg

 

Các chú tiểu học chào hỏi và lễ Phật

 

trainghiem15.jpg

 

trainghiem16.bmp

 

Các tiểu học tập kính trên nhường dưới với tính khiêm cung

 

trainghiem17.jpg

 

Học sống hài hòa với thiên nhiên

 

trainghiem18.jpg

 

Học tập sống với tinh thần hòa thuận (lục hòa)  với pháp lữ

 

trainghiem19.jpg

 

trainghiem20.jpg

 

Tập thể dục thể thao

 

trainghiem21.jpg

 

trainghiem22.jpg

 

trainghiem23.jpg

 

trainghiem24.jpg

 

trainghiem25.jpg

 

trainghiem26.jpg

 

trainghiem27.jpg

 

trainghiem29.jpg

 

trainghiem30.jpg

 

trainghiem31.jpg

 

trainghiem32.jpg

 

trainghiem33.jpg

 

trainghiem34.bmp

 

Học vấn an chư tôn giáo phẩm lãnh đạo

Tân Nguyễn (st)