Lửa thiêng mừng Phật Đản

Một tia sáng bừng lên

như ngôi sao năm cánh

trong tim anh, tim chi, tim em

và trong cả tim tôi

chụm lại vào nhau

thành biển lửa sáng ngời

kết thành đuốc Hiểu Thương

dâng mừng ngày Phật Đản

alt


Trăng rằm vằng vặc

lấp lánh muôn sao

Vũ trụ chuyển mình trong tiếng hát

Thế Tôn hiện hữu nhiệm mầu

Trần gian ngụp lặn

trăm nỗi khổ đau

Sanh, già, bệnh chết

Tiếng kêu thương vang suốt chín từng cao

Đêm ngày thao thức

trằn trọc canh thâu

thương chúng sinh muôn kiếp trần lao

Ngài đành dứt

Vợ hiền

Con ngoan

Phụ Hoàng

Ngôi báu

lặng lẽ lên đường

Rừng xanh thăm thẳm

Sáu năm khổ hạnh

đày đọa gió sương

mong chứng đạo tìm phương cứu khổ

Thân tàn tạ, đạo mầu chẳng có

Ngài chợt hiểu rằng

Đạo vàng giải thoát uyên thâm

chẳng do nơi hủy hoại sắc thân

mà phải hiện minh bằng đường tu chứng

Dưới gốc Bồ Đề

bốn mươi chín ngày thiền quán

vũ trụ chuyển mình,

hào quang ngời sáng

chiếu soi ba cõi u minh

sáu nẻo luân hồi

muôn kiếp khổ đau

diệu lý thâm sâu

thảy đều sáng tỏ

Đạo giải thoát, con đường rực rỡ

Ngài đã chứng, nguyền xin cứu độ

muôn vạn sinh linh

Đạo vàng giải thoát mông mênh

ngàn thu Ngài dạy chúng sinh nẻo về

Con đường Bát Chánh

Thoát khỏi lầm mê

Khổ đau sanh tử xa lìa

Thân tâm an lạc,

hướng về Như Lai.

Tâm hương bừng cháy

quỳ dưới Phật đài

Chúng con cung kính

Mừng ngày Đản sanh.

 

Chân Y Nghiêm