Đản sanh


altNgày hôm qua thế gian là vũng tối
Chúng sinh chìm trong bể đắm ly tâm
Đời ảo vọng lái con thuyền tâm tưởng
Đi xa bờ bến ngộ của nhân sinh

Ngày hôm nay hoa Vô Ưu bỗng nở
Con chim buồn nay nhảy nhót vui ca
Cây khô héo nay lại xum xuê lá
Thế gian mờ nay tỏa sáng hân hoan

Người đã đến mang theo niềm giải thoát
Phá tan tành mộng mị với chiêm bao
Vô lượng tâm ai ơi hãy nắm giữ
Mở con đường đi đến cõi lòng nhau

Mặt hồ lặng nay cuốn trào vội vã
Dâng cho đời giọt nước mát thân tâm
Còn đâu nữa bụi trần đầy hoen ố
Đọng trên cành những giọt thật trắng trong.

Khôi Nguyên

Nguồn Tập San Pháp Luân 26