Đại Lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan lần thứ 7 vào ngày 23-25/05/2010 (

image

Mặc dù tình hình đất nước Thái Lan không được ổn định trong mấy tuần qua, nhưng đến ngày Phật đản mọi việc đều lắng động xuống và ổn định trở lại. Điều này chứng tỏ cho chúng ta thấy sự màu nhiệm thiêng liêng của một bậc thánh nhân vĩ đại ra đời để xoa dịu đi những nỗi thù hận lẫn nhau, đem lại tình thương từ bi bao dung cho nhau. Phật đản thế giới lần thứ 7 vào ngày 23-25/05/2010, Phật lịch 2554 được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan với sự tham dự của 1790 người đến từ 70 quốc gia trên thế giới. Với con số này hơn hẳn các năm qua, chúng ta thấy tất cả người con Phật trên khắp năm châu đều luôn ghi nhớ tới ngày đản sanh của Đức Từ Phụ ra đời để cùng nhau đoàn kết, hợp tác hài hòa, thảo luận, áp dụng lời Phật dạy vào trong xã hội của mọi quốc gia. Chùm ảnh Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc tại Bangkok, Thái Lan như sau: (Nguồn: http://www.icundv.com/vesak2010/en)

alt


alt


alt


alt


alt


alt

Văn nghệ khai mạc Đại Lễ Phật đản LHQ


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt

Hòa Thượng Dharmakosajarn,kiêm Viện Trưởng trường Đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya và Trưởng Ban Tổ Chức Vesak 2010


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt

Đức Phó Tăng Thống PG Thái Lan Somdet Phra Buddhacharya ban đạo từ


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt

Thái tử Thái Lan và cô công chúa Consort


alt

Thái tử cúng dường Chư Tôn Đức


alt

Thái tử Thái Lan và cô công chúa Consort đảnh lễ cúng dường Đức Phó Tăng Thống Thái Lan


alt

Hòa thượng Phra Dharmakosajarn đi chào và thăm hỏi Chư Tôn Đức các nước


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt

Chụp hình lưu niệm


alt


alt

Trường đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya


alt

Các nhóm thảo luận


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt

Bố thí kinh sách về Phật đản LHQ lần thứ 7


alt


alt


alt


alt


alt


alt

Triển lãm nghệ thuật Phật giáo


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt

 

Hải Hạnh

(theo daophatngaynay.com)