Chùm ảnh: Lễ thắp nến cầu nguyện nhân bế mạc Vesak 2010

Giác Ngộ Online xin giới thiệu đến chư tôn đức Tăng Ni và quý độc giả chùm ảnh lễ thắp nến cầu nguyện tại trung tâm Phật giáo Buddhamonthon - Thái Lan nhân lễ bế mạc Đại lễ Phật đản Liên hiệp quốc với sự tham dự của chư tôn đức Tăng Ni và đại biểu đến từ 84 quốc gia và vùng lãnh thổ.

 

WVUT (9).JPG

WVUT (1).JPG

WVUT (2).JPG

WVUT (3).JPG

WVUT (4).JPG

WVUT (5).JPG

WVUT (6).JPG

WVUT (7).JPG

WVUT (8).JPG

WVUT (10).JPG

WVUT (11).JPG

WVUT (12).JPG

Võ Văn Tường (thực hiện từ Thái Lan)