Tăng Ni sinh khóa VI HVPGVN tại HN tiền tác pháp an cư

Sau Đại lễ Phật đản 2010 tại cung Văn Hoá Hữu nghị , ngày 29/05/2010, GHPGVN đã giao cho Thượng toạ Thích Thanh Đạt, Thượng toạ Thích Thanh Quyết - Phó viện trưởng, Đại Đức Thích Thanh Ân, Chánh Văn phòng Học viện PGVN tại Hà Nội, cùng Hội đồng điều hành Học viện tổ chức cho Tăng Ni sinh khóa VI Tiền Tác pháp an cư và chuẩn bị chương trình đầu khoá học cho Tăng Ni sinh.

Tham gia khoá học an cư kết hạ có 405 Tăng Ni, của 34 tỉnh thành về tham dự. Đây cũng là Hạ trường có số lượng Tăng Ni tham gia kết hạ với số lượng lớn nhất tại miền Bắc.

Tăng Ni sinh khóa VI (2010 - 2014) có 5 lớp. Một lớp Tăng, 3 lớp Ni, 1 lớp cao đẳng. Theo Đại Đức Thích Minh Tiến, Thư ký Hội đồng điều hành học viện, với khoá VI, Học viện sẽ đào tạo theo chiều sâu, chuyên môn hơn. Sau khi ra trường, Tăng Ni sinh không chỉ được tu học bồi dưỡng về tri thức. Mà còn được trau rồi về thanh quy, uy nghi phép tắc, lối sống thiền gia.

Văn phòng đã kiện toàn bổ sung ban chủ nhiệm các lớp. Ban chủ nhiệm mới của các lớp, đều là những quý thầy có tâm huyết cho nền giáo dục Phật giáo. Điều căn bản là các quý thầy có tố chất Tự giáo dục trước khi Tha giáo dục.

Sau một thời gian ngắn chỉ vài ngày, quý thầy ban chủ nhiệm lớp đã nhanh chóng đưa các sinh hoạt, tu học của Tăng Ni sinh vào nề nếp, tạo ra một môi trường giáo dục thiền gia có thể nói là tốt nhất trong các hệ thống học viện tại Việt Nam: 100% Tăng Ni nội trú. Tăng Ni sinh được Học viện đảm bảo cho toàn bộ ăn uống, tu học trong suốt bốn năm học.

Tuy thời gian nhập trường mới bắt đầu được vài ngày, Tăng Ni sinh khoá VI rất tin tưởng vào Hội đồng điều hành, tin tưởng bốn năm học sẽ thành công viên mãn.

 

Chánh Thuần

Theo phattuvietnam.net

alt

Lãnh đạo Học viên cùng các Tăng sinh

alt

Học Tăng hạ sơn từ chùa Non Nước

alt

alt