Hội trại Lý Công Uẩn: Lung linh ngọn nến cầu nguyện


(GNO-Bình Dương): Vào tối hôm qua 04-6, trong khuôn khổ Hội trại Lý Công Uẩn, gần 3000 ngọn nến đã được thắp sáng không gian khu du lịch Đại Nam Văn Hiến để cầu nguyện cho hòa bình và hạnh phục đến với tất cả mọi người.

 

Đây thực sự là một chương trình có ý nghĩa, mang thông điệp yêu thương và nhắc nhở trại sinh về ý thức đối với cộng đồng, xã hội khi hiện diện giữa cuộc đời. Giác Ngộ Online xin giới thiệu chùm ảnh về hoạt động này.

WTNU (1).JPG

WTNU (2).jpg

WTNU (3).JPG

WTNU (4).JPG

Chư tôn đức Tăng Ni dự lễ thắp nến cầu nguyện

WTNU (5).JPG

WTNU (6).JPG

WTNU (7).JPG

WTNU (8).JPG

WTNU (9).JPG

WTNU (10).JPG

WTNU (11).JPG

WTNU (12).JPG

WTNU (13).JPG

WTNU (14).JPG

WTNU (15).JPG

Lung linh ngọn nến nguyện cầu

WTNU (16).JPG

WTNU (17).JPG

WTNU (18).JPG

Chí Giác Thông (thực hiện)