Chiếc cùm bằng ngọc


alt
 
Thưở xưa, có một nàng công chúa bị quân địch bắt về giam giữ tại một hang núi nọ. Quân giặc trói nàng bằng chiếc cùm bằng sắt, nạn nhân liền phản đối ầm ĩ, lúc nào cũng tìm cách thoát thân.

Cuối cùng bọn giặc nhốt nàng vào một chiếc lầu sơn son thếp vàng thật đẹp, đổi chiếc cùm bằng sắt bằng chiếc cùm vàng nạm ngọc… Nạn nhân liền đổi giận làm vui, nghĩ rằng từ nay mình sẽ được sở hữu một gia tài khổng lồ nên đành cam chịu cảnh tù tội, không bao giờ nghĩ cách thoát thân nữa.

 

Lời bình:

Em thân mến!

Những chiếc cùm dùm có làm bằng phẩm lượng khác nhau đi nữa, chúng cũng có cùng mục đích là trói buộc, tước đoạt sự tự do của chúng ta. Cởi bỏ chiếc cùm bằng sắt, bằng gỗ.. tuy là khó thật nhưng so với chiếc cùm bằng vàng bạc, kim cương.. thì mới là thiên nan vạn nan. Những người bị trói bằng chiếc cùm quý có thể tự tử chết nếu được giải thoát. Em có thấy điều đó không?

Có lẽ vì thế mà kinh Kim Cang có câu:

“Pháp thượng ưng xả hà huống phi pháp”, nghĩa là “Cùm vàng cũng phải cởi nữa là cùm bằng kẽm gai” chẳng?

Như Thủy