Gần 1600 Tăng Ni phát nguyện thọ giới tại Đại giới đàn Nguyên Thiều - Siêu Bạch 2011

 

 

Tin từ văn phòng Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Đồng Nai cho hay, đến hết tuần nay đã có gần 1600 vị Tăng Ni trẻ phát nguyện thọ giới tại Đại giới đàn Nguyên Thiều - Siêu Bạch 2011.  Đại giới đàn Nguyên Thiều - Siêu Bạch 2011 do Ban trị sự Tỉnh hội Phật giáo Đồng Nai tổ chức sẽ diễn ra trong các ngày 18, 19, 20-4 (tức ngày 16, 17, 18-3ÂL) tại Tổ đình Long Thiền (dành cho Tăng) và Bửu Phong cổ tự (dành cho Ni).

Văn phòng Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Đồng Nai cũng cho biết, tất cả giới tử đã nộp hồ sơ xin thọ giới và đã được chập thuận phải có mặt tại tổ đình Long Thiền (TP. Biên Hòa) vào lúc 8 giờ 00 ngày 17-4 (tức 15-3ÂL) để làm thủ tục nhập giới đàn và dự kỳ khảo hoạch giáo lý trước khi tấn đàn. Theo thông tin mà Giác Ngộ Online có được, hiện tại bộ phận văn phòng Ban tổ chức đang trong quátrình phân loại hồ sơ giới tử và sẽ cập nhật các số liệu về giới tử phát nguyện thọ Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni, Thức xoa, Sa di, Sa di Ni.

Giới tử thọ Tỳ kheo Ni thọ bình bát tại
Đại giới đàn Nguyên Thiều 2009
do BTS THPG Đồng Nai tổ chức - Ảnh: Thái Anh

Theo Tâm An (giacngo.vn)