Thơ gửi con - Người xuất gia theo Phật

Con ơi / Đường xuất gia chắc dài lắm con nhỉ? / Mẹ dọc trong kinh / Thấy con đường ấy thật là đẹp / Thật là thanh cao thánh thiện./ Đều vô thường. / Có rồi không như bọt bèo sóng nước. / Tan trong giấc mộng Nam kha. / Của cơn bào ảnh. / Thủa ngày xưa

namoyts20110702

Thơ Gửi Con - Người xuất gia theo Phật

tác giả Thích Đàm Ngân - HVPGVN tại Hà Nội

---------o0o--------

Con ơi
Đường xuất gia chắc dài lắm con nhỉ?
Mẹ dọc trong kinh
Thấy con đường ấy thật là đẹp
Thật là thanh cao thánh thiện
Mọi thứ trên đời
Đều vô thường
Có rồi không như bọt bèo sóng nước
Tan trong giấc mộng Nam kha
Của cơn bào ảnh
Thủa ngày xưa

Mẹ vẫn nhớ
Cô bé hồn nhiên
Ngây thơ tung tăng trên đồng xanh
Nghiêng cánh diều bay nụ cười con rạng rỡ
Tà áo biếc nón bài thơ
Ánh mắt long lanh
Hương tóc con cài hoa chen chiều gió.
Mẹ vẫn thầm mong
Một ngày kia con an vui hạnh phúc

Và rồi một buổi
Hương cốm lên chùa
Nhịp mõ câu kinh
An lành thanh thoát
Bén duyên hiền con xuất gia đầu Phật.

Con ơi!
Đi tu
Nghĩa là kẻ nghịch lưu ngược dòng sinh tử
Phạm hạnh viễn ly
Sống cuộc đời thanh tao thánh thiện.
Đường tuy có nhiêu nhưng chỉ duy một lối
Con gắng vừng tay trèo tiến bước nhe con

Con vào đạo rồi
Mẹ vui lắm con ạ
Vui vì hanh phúc thay – Sinh ra được mầm non thánh chủng
Mẹ cũng man mác buồn heo may
Bao năm nuôi nấng chăm nom
Giờ xa cách lòng mẹ nào an
Con ạ!
Đường Thích tử
Chỉ có con đường tiến bước
Thế gian con đã bỏ
Pháp nâu sòng con khoác trên vai
Ơn Cha mẹ còn đề ở quê nhà
Chữ thầy cô vẫn in sâu từng trang giấy
Nơi chôn rau cắt dốn
Thớ đất thân thương
Quê hương đất nước mái nhà con còn vương nợ
Thầy tổ hạ đao thế phát
Nhờ Đức Phật năng nhân
Con biết đường giác giả
Nương bóng từ bi
Muôn ngường ngưỡng vọng nam mô
Con bảo xuất gia vì sinh tử
Đàn Việt cúng dàng kỳ vọng phát tâm
Cơm ăn áo mặc đâu phải giọt mồ hôi con có
Đã phát đại nguyện bồ đề
Bỏ đi đờm giãi thế gian
Được gọi là bậc “Mô Phạm”
Thầy của trời người
Có tàm qúy hổ thẹn
Bậc trượng phu khác bụi trần nhân thế
Huống nữa  Phật bảo muôn loài chúng sinh
Là Song thân quyến thuộc biết bao giờ báo đáp

Vô Thường con đã hiểu
Nhân quả nghiệp báo chắc con đã hay
Mọi sự trên đời chỉ là cái mượn vay duyên hợp duyên tan
Ái dục tham lam hữu thủ chấp vô minh
Là nẻo dẫn luân hồi sinh tử
Niềm vui – Nước mắt
Thịnh thịnh suy suy
Hơn ai hết
Con đã biết
Miền bảo sở
Nơi hóa thành
Cang leo – Núi càng cao
Ra biển lớn – ầm ầm sóng vỗ
Con đừng tham bát bỏ mâm
Đừng buông lung phóng túng
Trái nguyện ban sơ
Muôn đời khó gặp lại.
Đương thích tử
Con ạ
Chỉ có con đường tiến bước
Con gắng  vững tâm
Biết bao người
Dõi theo bước chân kỳ vọng ở con
Miền giải thoát
Con thẳng tiến nhe con
Mẹ hiền!
Gửi con – Bậc Thích Tử - Ngược dòng

Thích Đàm Ngân

Nguồn Phật tử Việt Nam

Sưu tầm và trình bày Thanh Tịnh Lưu Ly