Nghe tiếng mưa rơi

Lắng lòng nghe tiếng mưa rơi

Nghe tâm vắng lặng một trời thênh thang

Mưa rơi từng giọt mênh mang

Buông tâm vọng niệm khinh an ngập tràn

Hương trầm thoang thoảng nhẹ lan

Vườn sau hé nụ hoa vàng tinh khôi

Trăng non thấp thoáng ven đồi

Chim bay mỏi cánh lưng trời ước mơ

Ai bên song cửa đề thơ

Bâng khuâng chấm bút điểm hờ hư không 

Tác giả: Tuệ Minh Thái