Sư nữ Cheng Yen, người sáng lập Hội Phật giáo Từ Tế (Tzu Chi) được tiến cử Giải Nobel Hoà bình

Đài Bắc, Đài Loan - Giáo sư Tiến sĩ Harald zur Hausen là giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Bệnh Ung thư Đức quốc tại thành phố Heidelberg của Đức, và là người được Giải Nobel Y học năm ngoái. Ông muốn đề cử Ni Sư Cheng Yen (Chứng Nghiêm) cho giải Nobel hoà bình vì việc làm từ ái trên khắp thế giới của bà.

Hội Từ Tế được Ni Sư Chang Yen thành lập vào năm 1966 tại huyện Hoa Liên của Đài Loan, với số thành viên ban đầu chỉ gồm 30 bà nội trợ. Trong 43 năm qua, số thành viên của hội đã tăng đến trên 5 triệu người tại 45 nước - trong số này có hàng nghìn bác sĩ, y tá và kỹ thuật viên được đào tạo nhờ hội. Và ngoài ra còn có trên 5.000 chuyên gia y học toàn cầu hết lòng phụng sự cho mọi cộng đồng trên thế giới qua Hiệp hội Y học Quốc tế Từ Tế. 

 

Giáo sư Hausen đến Đài Bắc vào ngày 3 - 12 - 2009 để diễn thuyết theo lời mời của Hội Văn hoá và Giáo dục Sayling Wen. Ông dành thời gian để đến thăm Hội Phật giáo Từ Tế ở Hoa Liên. Ông đã có ấn tượng rất mạnh về những đóng góp của Từ Tế đối với sự phát triển các dịch vụ xã hội và cộng đồng, y tế, giáo dục và nhân đạo tại Đài Loan và khắp thế giới. Vì vậy ông tuyên bố sẽ đề cử Ni Sư Chang Yen cho Giải Nobel Hoà bình của năm tới. 

 

(The China Post - December 4, 2009)

Diệu Âm lược dịch