INDONESIA: Phát hiện một công trình kiến trúc bằng đá

Các công nhân xây dựng đã tìm thấy những công trình kiến trúc cổ, được cho là một phần của một đền thờ thuộc thế kỷ thứ 9 và 10, tại vùng Yogyakarta ở Indonesia.

Các công nhân này, khi đang dùng cuốc đào phần móng cho toà nhà thư viện mới tại trường đại học ở tiểu khu Sleman, đã tình cờ phát hiện một công trình kiến trúc bằng đá nằm ở độ sâu khoảng 3 mét.

Việc đào tiếp sau đó quanh công trình cổ này cho thấy nó có dạng bức tường, bề dày khoảng 50 cm, với phong cách kiến trúc đặc biệt và những hình trang trí nổi trên các cạnh của nó - giống như những gì đã được phát hiện tại các đền chùa quan trọng có tính lịch sử khác của Ấn Độ giáo và Phật giáo.

Indung Panca Putra, chủ tịch nhóm bảo hộ lao động của trung tâm, nói rằng những phần đã khai quật của công trình cổ này (dài khoảng 2,7 mét và nằm sâu khoảng 40cm) là rất độc đáo vì nó dường như tương đối còn nguyên trạng, có các hình trang trí rất đẹp và được làm bằng một loại đá chất lượng cao, không thấm nước.

(ANI - December 16 , 2009)

Diệu Âm lược dịch