Cổng trường Học Viện !

Trở về thăm lại trường xưa

Mà sao trời cứ đổ mưa sụt sùi?

Phải chăng lòng mình chẳng vui

Cổng trường sao lại đi lùi phía hông?

Hỏi cây Me, me thực lòng:

Con cũng sống tạm giữa dòng thời gian

Sự đời trăm bước gian nan

Làm sao biết đặng vô vàn nỗi đau

Con người đã gây cho nhau

Từ rày cho đến ngàn sau vẫn còn!!!

Trở về sao dạ bồn chồn

Trời quang mây tạnh sao lòng lạnh đau?!!!

 

Mùa Đông SG 21/12/2009

Thích Quảng Hiếu

(học Tăng khoá 6)