GĐPT Tây Ninh: PHÁT QUÀ CHO BAN ĐẠI DIỆN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ TÂY NINH.

PHÁT QUÀ CHO BAN ĐẠI DIỆN / GIA ĐÌNH PHẬT TỬ / TÂY NINH.

Đọc được bản tin trên trang nhà gdptthegioi.org, anh Tổ Kiểm Nguyên Thanh Ngô văn Chơn và anh Thị Nguyên đi thăm Ban Đại Diện/Gia Đình Phật Tử Tây Ninh, Hội Đồng Cấp Tập Ban Hướng Dẫn / Gia Đình Phật Tử / Gia Định khẩn họp và lên kế hoạch thăm viếng giao lưu nâng đở các đơn vị vùng sâu vùng xa, kết quả cuộc vận động nội bộ được 100 phần quà. Mỗi phần mệnh giá là 150.000VNĐ. Anh Chị Em thực hiện mua quà 50.000VNĐ và bỏ phong bì 100.000VNĐ.

05 giờ 30 sáng chủ nhật ngày 17 tháng 01 anh Việt, anh Vinh, anh Oai, anh Hải, chị Hạnh, chị Tâm, anh Thị Nguyên đồng lên đường. Tám giờ đến nơi. Anh chị em Gia Đình Phật Tử địa phương đều đã tề tựu đông đủ về chùa Linh Nghĩa.

Sau khi phái đoàn đảnh lễ vấn an thầy Nghiêm Đạo phương trượng đường thượng trụ trì Linh Nghĩa tự, Các anh chị tranh thủ sinh hoạt với Anh Chị Em Phật tử địa phương. Lại cũng nên biết BHD/GĐPT/GĐ là một đơn vị từ khi thành lập đến nay chưa gián đoạn sinh hoạt một tuần lễ nào. Anh Chị Em cấp Tập tuy chỉ có một hột Bồ Đề nhưng đã kinh qua bốn bậc ngành Oanh, ít nhất là ba bậc ngành Thiếu, Kiên, Trì và Định của Huynh Trưởng nên kiến thức trong đạo ngoài đời đều khá cả. Do vậy khi giao lưu, tách các Anh Chị Em ra từng toán. Mỗi toán sinh hoạt với một anh chị cấp tập. Như vậy sau vài ba giờ sinh hoạt Anh Chị Em sẽ có thêm một số vốn liếng, một số kinh nghiệm, và tiếp thu thêm nguồn năng lượng mới, ánh mắt của ai cũng long lanh.

Thời gian qua nhanh. Anh Thị Nguyên giới thiệu tổ chức sinh hoạt Gia Đình Phật Tử. Nội dung mục đích từng bộ môn tu học, cách thức hướng dẫn các em chơi mà học, các em học mà chơi. Tình hình sinh hoạt hiện tại, khó khăn và thuận lợi. Trong tâm tình mới tỏ rõ. Thầy được Sư Bà Diệu Nghĩa và Hòa Thượng Minh Nghĩa một trong những vị tăng già ân sư của tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

Câu chuyện mỗi lúc một thân thiết hơn, nhưng Anh Chị Em vào báo đạo tràng đã thanh tịnh trang nghiêm xin mời anh và thầy quang lâm chứng minh. Anh Chị Em Phật tử địa phương chỉ xin nhận 80 phần quà. 20 phần dành cho các em người dân tộc nghèo nhưng có duyên với đạo được thầy chăm sóc và hàng tuần thầy có dạy Phật Pháp cho các em. Trong một tương lai gần các em sẽ là đoàn sinh GĐPT cả.

Trong bài đạo từ ngắn thầy dạy: Bước vào nhà Như Lai là tâm đại từ bi. Tâm nầy khởi xuất và thể hiện bằng hành động. Chỉ có hành động độ tha mới cải chuyển được nghiệp duyên và đưa cuộc sống đến chổ an lac hạnh phúc.

Phát quà xong thầy mời tất cả đều qua đường và sau giờ cơm là dây thân ái. Sau đây là một số hình ảnh minh họa chuyến Phật sự nói trên./.

Theo: giadinhphattuthegioi