NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ KỲ 3 KHÓA VI TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Hội nghị kỳ 3 Khóa VI nhiệm kỳ 2007 - 2012 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức tại Văn Phòng 2 Trung ương Giáo hội - Thiền Viện Quảng Đức, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 16 - 19/01/2010 để Tổng kết công tác Phật sự năm 2009, thảo luận và thông qua chương trình hoạt động Phật sự năm 2010 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hội nghị dưới sự chứng minh tối cao của chư Tôn giáo phẩm Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Trí Tịnh – Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Giám luật, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; quý Hòa thượng Phó Chủ tịch Thường trực, các Phó Chủ tịch và Chủ tọa đoàn.

Hội nghị được vinh dự đón tiếp ông Bùi Hữu Dược – Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ; Sở Nội vụ - Ban Tôn giáo-Dân tộc, UBMTTQ Tp. Hồ Chí Minh đến tham dự.

Qua 4 ngày làm việc trong tinh thần hòa hợp, đoàn kết, dân chủ và trí tuệ, sau khi nghe báo cáo Tổng kết công tác Phật sự năm 2009 và chương trình hoạt động Phật sự năm 2010 do Ban Thư ký trình bày, những ý kiến phát biểu bổ sung của đại diện các Ban, Viện Trung ương Giáo hội và các đại biểu Tỉnh, Thành hội Phật giáo, Hội nghị đã nhất trí Quyết nghị:

1. Thông qua báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2009 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. (đính kèm văn bản)

2. Thông qua chương trình hoạt động Phật sự năm 2010 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. (đính kèm văn bản)

3. Chấp thuận đề nghị danh sách bổ sung, điều chỉnh nhân sự của Trưởng các Ban, Viện Trung ương Giáo hội.

4. Thông qua đề cuơng Đại lễ Phật giáo Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.

- Giao cho Ban Thư ký phối hợp với các Ban, Viện Trung ương triển khai chương trình tổ chức chào mừng Đại lễ Phật giáo Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội trang nghiêm, trọng thể tại các Tỉnh, Thành hội Phật giáo.

- Giao cho Văn phòng Trung ương Giáo hội, Thành hội Phật giáo Tp. Hà Nội phối hợp tổ chức thực hiện Đại lễ Phật giáo Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.

5. Thông qua đề án tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới lần thứ VI tại Hà Nội, Việt Nam, giao Ban Thư ký Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương, Văn phòng Trung ương Giáo hội, Thành hội Phật giáo Tp. Hà Nội phối hợp cùng Hội Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới (Buddhist Summit) đồng tổ chức.

6. Thống nhất thông qua danh sách tấn phong giáo phẩm do Ban Tăng sự Trung ương đệ trình, gồm: 36 Hòa thượng; 19 Thượng tọa; 10 Ni trưởng; 29 Ni sư (đính kèm danh sách).

7. Ghi nhận phương án từng bước hình thành Ban (cơ quan, trung tâm, phòng) Truyền thông thuộc Ban Thường trực HĐTS, giao cho Ban Thư ký, Văn phòng Trung ương Giáo hội tiến hành các thủ tục đăng ký với Cơ quan Nhà nước Trung ương về các hoạt động của Ban Truyền thông.

8. Ghi nhận tất cả ý kiến phát biểu của quý Đại biểu liên quan đến Ban Giáo dục Tăng Ni, Hoằng pháp, Hướng dẫn Phật tử, Nghi lễ, Văn hóa, Từ thiện Xã hội và các Tỉnh, Thành hội Phật giáo; ý kiến phát biểu của đại diện Hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer, giao Ban Thư ký và Văn phòng Trung ương Giáo hội nghiên cứu, bổ sung vào chương trình hoạt động Phật sự của Giáo hội.

9. Trung ương Giáo hội cần có Thông bạch cụ thể chính thức ấn định việc dùng Đạo thiều, hoặc Đạo ca mở đầu cho tất cả các buổi lễ, Hội nghị, Đại hội Phật giáo các cấp trên toàn quốc.

10. Thông qua báo cáo về Tài chính thu chi do Ban Kinh tế Tài chánh trình bày.

11. Giao Ban Trùng tu tiếp tục lập kế hoạch trùng tu khối nhà Tây lang Văn phòng 2 Trung ương trong năm 2010.

12. Ghi nhận và nghiên cứu những ý kiến phát biểu của Ủy viên Kiểm soát.

13. Giao Ban Thư ký và Văn phòng Trung ương Giáo hội hoàn chỉnh các văn bản liên quan đến Hội nghị để phổ biến và thi hành; chuẩn bị các nội dung liên hệ cho Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2010 của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự.

Hội nghị đã nhất trí thông qua Nghị quyết này vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 19 tháng 01 năm 2010 trong tinh thần đoàn kết và hoan hỷ.

 

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

CHỦ TỊCH

(đã ký và đóng dấu)

Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH