Đà Nẵng khánh thành Bảo Tháp Vạn Phật

Lễ khánh thành Ngôi bảo tháp 12 tầng diễn ra sáng nay tại Bồ đề Thiền viện, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng.

Bảo tháp có chiều cao 65 m, thờ 10.000 tượng Phật A Di Đà với ý nghĩa nhà Phật thể hiện Quá Khứ - Hiện tại - Vị lai chư Phật.

Đoàn gồm 30 chiếc xe cung nghinh Ngọc xá lợi Phật Thích Ca Mâu Ni tại chùa Tam Bảo Tự trên đường Phan châu Trinh (quận Hải Châu). Đây là những Xá Lợi Phật được cung thỉnh từ Ấn độ và Myanma về gửi tại chùa Tam Bảo từ đầu tháng 1/2010.

Theo Hòa thượng Thích Minh Tuấn, đây là phát tâm của đông đảo Phật tử của thiền viện, 10.000 tượng Phật tọa lạc từ tầng một đến tầng 11 có màu sắc theo lá cờ Phật giáo Việt Nam, được tạo bởi nhiều nghệ nhân tài ba, trong khoảng hai năm, với kinh phí hơn 15 tỷ đồng.

Chương trình Lễ khánh thành diễn ra trong ba ngày 23, 24 và 25/1/2010 với nghi thức phật giáo trang nghiêm. Trong những ngày này, có lễ Cầu siêu bạt độ cho 3.000 vong linh, lễ chay trai đàn cho các chư tăng giáo phẩm và đạo hữu phật tử.  Hơn 30 đầu bếp chuẩn bị 4.000 suất an chay mỗi ngày. Toàn bộ số tiền cúng dường của Phật tử thập phương sẽ giúp đỡ trẻ em nạn nhân da cam và hội người mù Thành phố Đà Nẵng.

Sau đây là một số hình ảnh về Bảo Tháp Vạn Phật:

Ngôi bảo tháp 12 tầng, cao 65m.
Xá lợi Phật cung thỉnh từ Myanma.
Niệm Phật đường trong lễ cầu siêu, bạt độ, chẩn tế.
Danh hiệu Phật ở từng tầng.
Tượng Phật màu xanh ở tầng 2.
Tầng tháp thứ 10 có 1.503 tượng màu đỏ.
Tầng thứ 11 có 10.000 tượng Phật.
Khách thập phương lễ Phật tại tầng 12 của Tháp.
Thành Nam (Theo: datviet)