Thiền sư Nhất Hạnh kêu gọi tự do tôn giáo tại Việt Nam

Thiền sư Thích Nhất Hạnh ngày hôm nay nói các nhà lãnh đạo cộng sản Việt Nam đã đánh mất lý tưởng cách mạng và truyền thống Phật Giáo. Ông cũng kêu gọi tự do tôn giáo tại Việt Nam.

AFP PHOTO/Hoang Dinh Nam

Thiền sư Thích Nhất Hạnh trong buổi cầu siêu cho nạn nhân chiến tranh Việt Nam, tổ chức tại Sóc Sơn, ngoại thành Hà Nội hôm 20-4-2007.

Lời kêu gọi này của ông được đưa ra sau khi những tín đồ của ông bị chính phủ bắt phải rời bỏ tu viện Bát Nhã và phải sống lén lút từ tháng 12 năm ngoái.

Ông viết rằng hàng trăm tăng sinh đã bị những nhóm côn đồ được thuê mướn đến đuổi họ ra khỏi Bát Nhã, trong khi mong muốn sâu xa của họ chỉ là được quyền hành đạo, tu tập.

Thiền Sư Thích Nhật Hạnh cũng cho biết ước nguyện của mọi người dân là nhà nước phải tách rời tôn giáo khỏi chính trị và đặt chính trị ngoài vòng tôn giáo. Ông viết thêm rằng Phật giáo đòi hỏi tự do, và tự do tư tưởng chính là điều kiện cơ bản của mọi tiến bộ.

Ông cũng gọi vụ việc xảy ra vừa rồi với các tăng sinh Bát Nhã là vết nhơ tồi tệ nhất mà nhà cầm quyền đã gây nên trong lịch sử Phật Giáo ở Việt Nam.

Theo: rfa.org