KHÚC GIÊNG XANH

Giêng xanh cỏ mượt chân trời

Giêng xanh nguyệt lộng ngập ngời Nguyên Tiêu

Giêng xanh thơm một lời yêu

Giêng xanh đơm mộng diễm kiều trang thơ

Giêng xanh mắt tím đợi chờ

Giêng xanh trùng ngộ bến bờ văn chương

Giêng xanh ấm khúc tiêu tương

Tơ ngân cung bậc đoản trường âm giai

Hài nhung nhẹ gót liêu trai

Suối thơ sóng lượn trăng cài lung linh.

 

Ninh Giang Thu Cúc