Làm người tốt trước

Chị nói: Con muốn anh ấy hiểu đạo hơn để dẫn dắt con.

“Anh ấy” nhìn trẻ hơn số tuổi được giới thiệu. Anh gần bốn mươi, có bằng tiến sĩ khoa học. Nhìn anh hiền lành, vui vẻ.

Mẹ chị nói thêm: cậu ấy có hiếu, tốt bụng, theo đạo ông bà, có điều không tin nhân quả, không tin con người sau khi chết có thể đọa làm súc vật. Đưa cậu ấy lên chùa xem quí thầy có thể giúp cho cậu ấy tin nhân quả không.

Niềm tin không thể gấp gáp được, lại càng không thể cưỡng ép.

Vị tri khách đưa khách đi một vòng viếng cảnh, mỉm cười nói: chẳng hạn, tôi nói lời nặng với chú, chú khó mà có cảm tình với tôi. Tôi gieo một nhân nói những lời khó ưa và nhận lại một quả không được cảm tình.

Anh cười: Nếu vậy thì con chấp nhận!

Vị tri khách nói: Vậy là chú tin nhân quả chớ đâu có không tin. Hãy là người tốt trước khi nói những gì xa xôi hơn.

 

Tuệ Thạnh