Lãnh đạo phật giáo của Trung Quốc tuyên bố bảo vệ sự đoàn kết các dân tộ

Bang Thiển Lạt Ma, vị lãnh đạo phật giáo thứ hai do chính quyền Trung Quốc chọn tuyên bố ông sẽ bảo vệ quốc gia và sự đoàn kết của các dân tộc.

Ông đưa ra lời tuyên bố này trong bài phát biểu trước một cơ quan tư vấn của quốc hội.

Ông Gyaincain Norbu nói với tân hoa xã ngày hôm qua là ông có nhiệm vụ phải bảo vệ sự toàn vẹn của quốc gia và đoàn kết dân tộc kể từ khi ông lên ngôi.

Ông Gyaincain Norbu được Đảng cộng sản chọn là vị Bang Thiển Lạt Ma thứ 11 vào năm 1995 sau khi Trung quốc từ chối một cậu bé được đức Datlai Lama, vị lãnh đạo tinh thần lưu vọng lựa chọn.

Ông đồng thời cũng được bầu là phó chủ tịch giáo hội phật giáo của nhà nước vào tháng trước và là đại biểu tại cơ quan tư vấn chính trị nhân dân.

Bang Thiển Lạt Ma, đứng thứ hai sau đức Dat Lai Lama.

Vị Bang Thiển Lạt Ma, do đức Dalai Lama lựa chọn có tên là Gedhun Choekyi Nyima đã không còn được nhìn thấy và được cho là hiện đang bị giam giữ tại nhà.