Qua thôi

Qua thôi những tối âm thầm
Bên chung rượu nhạt trầm ngâm...thở dài.
Qua thôi những sáng không hay
Tình-danh-lợi:giọt sương mai tan rồi.http://songdep.xitrum.net/images/chicken/candlear1.jpg
Qua thôi sum họp-chia phôi
Qua thôi nồng ấm-đơn côi một mình.
Giờ xin cuối mặt lặng thinh
Đường xa thắp đuốc tâm mình mà đi.

Trần Huệ Hiền