Chùm ảnh: Thảo luận nhóm tại 6 tự viện

Dưới sự điều phối của BTC Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc 2010 tại Kiên Giang, sáng ngày 09/5/2010 quý đại biểu đã đăng ký đi thảo luận nhóm tại 06 tự viện như sau:

Nhóm thứ nhất Thảo luận tại chùa Tam Bảo (TP. Rạch Giá) với chủ đề: “Hoằng pháp với truyền thống hộ quốc an dân”. Chủ tạo đàm cho nhóm này là TT. Thích Bảo Nghiêm, TT. Chiếu Tạng. Điều phối: ĐĐ. Thích Quảng Tiến, Thư Ký: ĐĐ. Thích Thiện Hữu. Đến tham dự buổi thảo luận nhóm này còn có ông Trần Đình Nhu ủy viên thường trực, trưởng BTG dân tộc MTTQ tỉnh An Giang.

 

http://www.hkt.vn/files/images/img_5183_500.jpg

Cổng tam quan chùa Tam Bảo

http://www.hkt.vn/files/images/img_5157_500.jpg

TT Thích Bảo Nghiêm_Chủ tọa đàm

http://www.hkt.vn/files/images/img_5169_500.jpg

Nhi vị điều phối và thư ký của thảo luận nhóm

http://www.hkt.vn/files/images/img_5156_500.jpg

Toàn cảnh

Nhóm thứ hai thảo luận tại chùa Láng Cát (TP. Rạch Giá) với chủ đề: “Hoằng pháp với đồng bào dân tộc – Phật giáo Nam tông Khơmer với sự nghiệp Hoằng pháp thời hội nhập” do: HT. Thích Danh Nhưỡng, HT. Thích Danh Nhuông, HT. Thích Danh Đổng, TT. Thích huệ Phước, TT. Thích Danh Lân chủ tọa đàm. Điều phối chương trình: ĐĐ. Thích Đức Lợi. Thư ký: ĐĐ. Thích Trung Sang và GSTS. Trần Hồng Liên.

 

http://www.hkt.vn/files/images/img_0002_500.jpg

Chùa Láng Cát

http://www.hkt.vn/files/images/img_0015_500.jpg

ĐĐ Thích Đức Lợi điều phối buổi tọa đàm