360 hình ảnh tôn tượng Phật kính mừng Phật đản (phần 2)

image

Để thiết thực cúng dàng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2554, Dương lịch 2010, liên tục từ nay đến ngày Phật đản, hàng ngày Phattuvietnam.net sẽ giới thiệu 30 bức ảnh tôn tượng Đức Phật, Bồ tát được tôn trí ở khắp nơi trên thế giới, trong mỗi ngôi chùa, trong từng gia đình...

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt
alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt
alt