Hải Dương: Chuẩn bị tổ chức đại giới đàn Chân Nguyên

image Đại đức Thích Thanh Cường hướng dẫn giới tử hành sám

Tối nay, theo nghi thức cổ truyền miền Bắc, đại đức Thích Thanh Cường, trưởng Ban nghi lễ tỉnh hội đã hướng dẫn các giới tử hành trì lễ niệm sám hối để sáng ngày mai chính thức truyền thụ Giới pháp. Phattuvietnam.net xin trân trọng giới thiệu chùm ảnh.

Theo thông lệ hàng năm, đồng thời thực hiện các kế hoạch Phật sự năm 2010 nhằm tạo điều kiện cho Tăng Ni sơ tâm xuất gia có điều kiện để thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức mà tiến tu trên đường đạo nghiệp. Ngày mai, 17/5/2010 (nhằm ngày 4/4/Canh Dần), Ban trị sự tỉnh hội Phật giáo Hải Dương sẽ long trọng tổ chức Đại giới đàn mang tên đức Tuệ Đăng Tăng Thống Chân Nguyên Hoà Thượng - vị cao tăng hậu bán thế kỷ 17 và đầu thế kỷ 18, người đã có công xiển dương thiền phái Trúc Lâm - dòng thiền Lâm Tế thời Hậu Lê.

Sau khi thông báo đăng ký thọ giới, Tăng Ni hậu học trong đã đăng ký trong hồ sơ giới tử đều hội đủ các tiêu chuẩn của giới luật, Nội quy Ban Tăng sự Trung ương và quy định của Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo.

Tối nay, theo nghi thức cổ truyền miền Bắc, đại đức Thích Thanh Cường, trưởng Ban nghi lễ tỉnh hội đã hướng dẫn các giới tử hành trì lễ niệm sám hối để sáng ngày mai chính thức truyền thụ Giới pháp. Phattuvietnam.net xin trân trọng giới thiệu chùm ảnh các giới tử hành sám.

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Sáng mai, chính thức cử hành đại giới đàn. Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin.

Nguyên Hưng

Theo Phattuvietnam.net