Đài Loan: Lễ mộc dục PL.2554 - 2010 tại Trường Đại học Hoa Phạm

 

(Đài Bắc, Đài Loan): Sáng 15-5, kỷ niệm ngày Đức Phật đản sanh, Trường Đại học Hoa Phạm, tỉnh Đài Bắc trang nghiêm tổ chức lễ mộc dục và Tam bộ nhất bái nhằm tạo phước duyên cho quần chúng Phật tử.

phadan[1.jpg

Lễ mộc dục

phadan 2.jpg

phadan[ 3.jpg

phadan 4.jpg

phatdan 6.jpg

Tam bộ nhất bái

Thích nữ Thuần Hải (du học sinh Trường Đại học Hoa Phạm, Đài Loan)