Sự thật được nghĩ ra

altNgày xưa, có một Thiền sư xuất gia từ nhỏ, năm Dân quốc thứ ba mươi tám bị bắt đi lính.

Vì người xuất gia phải cắt tóc, cho nên ông làm người lính cắt tóc. Lính cắt tóc có niềm vui và lợi thế khác, cuộc sống của ông rất tốt, nhưng ông muốn ly khai quân đội để đi xuất gia. Vì tuổi trẻ, không có cách gì để về hưu, nên giả bị bịnh tim. Bịnh tim kiểm tra rất khó, không thể phát hiện được.

Giả bộ như vậy ba năm, bệnh tim lại đến thật. Mãi cho đến nay, bệnh tim vẫn không đỡ, luôn luôn phát tác.

Thật đúng là không bệnh muốn bệnh, bệnh lại đến!

Triệu Tử Ngang, sống vào cuối đời nhà Tống, là một chuyên gia vẽ ngựa. Ngày ngày ông ta nghĩ đến tư thế của ngựa, động tác của ngựa.

Một hôm ông ngủ trong nhà, vợ ông vén màn lên, nhìn thấy con ngựa đang nằm trên giường!

Thiền ngữ có câu: “Tất cả các pháp từ tâm tưởng tượng mà sanh ra, toàn tâm nghĩ đến cái gì liền biến thành cái đó”.

Nói theo khoa học hiện đại, tiềm ý thức của con người có tác dụng ám thị rất lớn đối với thân tâm. Nếu như bạn nghĩ đến thành công, nhất định sẽ thành công. Nếu như bạn muốn sự nghiệp, thành tích của mình được nâng cao, thì nói với chính mình: sự nghiệp thành tích của ta không ngừng nâng cao, không ngừng nâng cao, sự nghiệp thành tích của ta nhất định sẽ không ngừng nâng cao. Không ngừng luyện tập nhiều lần như vậy, không ngừng truyền ngược vào như vậy, lúc tiềm thức của bạn có thể tiếp nhận được mệnh lệnh như thế này, tất cả tư tưởng và hành vi của bạn đều phối hợp với cách nghĩ này, hướng đến mục tiêu của bạn mà tiến tới, đến khi thực hiện được mục tiêu mới thôi.

 

Liên Hải dịch

(hoalinhthoai.com)