Lễ Hội Thiên Tăng

Ngày 25/06/Tân Mão (25/07/2011) Hòa thượng Pháp sư Huệ Không – Viện trưởng Từ Quang Thiền Học viện cùng chư Tôn đức Tăng – Ni các tự viện và chư Phật tử tại Đài Loan từ xa ngàn dặm đã lân mẫn chấn tích quang lâm Vạn Phật Quang Đại Tòng Lâm Tự tổ chức lễ cúng dường Thiên Tăng nhân mùa An cư kiết hạ PL. 2555- DL.2011.

Hòa thượng đã và đang gánh vác bao công tác Phật sự, chư vị Phật tử với cuộc sống lo toan gia đình, công việc làm ăn bận rộn, nhưng Pháp sư đã cùng chư Tôn đức Tăng Ni và chư vị Phật tử Phật giáo Đài Loan vẫn ưu ái trở về Thánh địa Đại Tòng Lâm Phật giáo và tổ chức lễ cúng dường Thiên Tăng. Với 1000 phần tịnh tài, tịnh vật trước là dâng lên cúng dường mười phương chư Phật, thứ đến hiện tiền chư Tôn đức Tăng Ni tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong ba tháng An cư Kiết hạ tịnh tu Tam Vô Lậu Học. Thay mặt Ban Trị Sự Phật giáo tỉnh, Hòa thượng Thích Quảng Hiển xin thành kính tri ân Hòa thượng Pháp sư cùng chư Tôn đức Tăng Ni, nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Hòa thượng Pháp sư cùng chư Tôn đức Tăng Ni pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ. Đồng thời cũng không quên cảm ơn chư vị Phật tử với tinh thần hộ pháp đáng trân trọng, xin nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ chư Phật tử vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường.

Theo trang nhà Vạn Phật Quang Đại Tòng Lâm Tự