Phật Ngọc Hoà Bình Đã Đến Tu Viện Pháp Vương

[San Diego - CA] Nhận được nguồn tin từ San Diego cho biết rằng Phật Ngọc Hoà Bình đã đến với tu viện Pháp Vương sau một chuyến hành trình dài 21 ngày từ Úc Đại Lợi.

Đoàn hộ tống Phật Ngọc đã có buổi giao lưu, tiếp xúc cùng với BTC chương trình Cung Nghinh và Chiêm Bái Phật Ngọc vào sáng ngày hôm qua tức là ngày 03/02/2010. Sau đó, những công tác chuẩn bị cho lễ An Vị cũng ráo riết bắt đầu từ sáng cho đến khi ánh tà dương phủ xuống và cho đến 05 giờ chiều ngày hôm nay đã được an vị trên kim tòa...

Theo GDPTVNTG