Tu viện Labrang, Tây Tạng

Tu viện Labrang, tọa lạc tại thị trấn Xiahe, Trung Quốc, là một trong 6 tu viện chính của tông phái Mũ Vàng của Phật giáo Tây Tạng. Labrang, do đại sư Jamyang Zhaypa, Ngawang Tsondru đệ nhất thành lập năm 1709, là tu viện quan trọng nhất của Phật giáo Tây Tạng ở ngoài khu tự trị Tây Tạng.

tuvien_01.jpg

 

tuvien_02.jpg

 

tuvien_03.jpg

 

tuvien_04.jpg

 

tuvien_05.jpg

 

tuvien_06.jpg

 

tuvien_07.jpg

 

tuvien_08.jpg

 

tuvien_09.jpg

 

tuvien_10.jpg

 

tuvien_11.jpg

 

tuvien_12.jpg

 

tuvien_13.jpg

 

tuvien_14.jpg

 

tuvien_15.jpg

 

tuvien_17.jpg

 

tuvien_18.jpg

 

tuvien_19.jpg

 

Có lúc, có trên 4000 Tăng chúng tu học tại Tu viện Labrang. Nhưng số lượng này đã bị phân tán gần hết trong cuộc Cách mạng Văn hóa. Sau đó, số lượng Tăng chúng tăng dần lên 500 vị. Đó là số lượng Tăng chúng đông đảo nhất tu tập trong một tu viện ở ngoài Tây Tạng.

Thích Minh Trí theo berzinarchives