Chùa nhỏ đạo lớn

Nhà bác tiễn ông Táo lên chầu giời rôm rả chứ?

- Thiên hạ làm sao mình làm vậy. Bà xã tớ rất trịnh trọng. Cỗ bàn thì mình khuyến khích, càng to càng nhiều mồi. Riêng vàng mã đốt nhiều quá. Cũng may các vị Táo quân là thần "bán nuy" nên đỡ được 3 cái quần.

- Có thả cá chép?

- Bọn trẻ mang ra hồ thả mấy con bé bằng 2 ngón tay, chắc là để làm xe đạp mini, không biết có đạp lên tới nơi?

- Tới hết ấy mà! Còn con chép rán cúng cơm chiều 23?

- Cân bảy, béo lắm, chấm mắm tỏi đúng vị, uống rất vào.

- Thôi thế cũng xong một lễ. Còn mâm chiều 30 mời các cụ về, "mồng một sớm mai, mồng hai đầu tháng", lễ tảo mộ, mâm hoá vàng, cơm khách, còn là ăn, còn là đốt giấy. Tiền bây giờ họ in đẹp lắm. ảnh ông Diêm Vương thế chỗ ảnh Tổng thống Mỹ. Em phải hoá, đốt mãi mới hết tập tiền, các cụ dịp này tiêu mệt nghỉ. Có nhà theo kiểu cũ, toàn hoá vàng lá, vàng thoi. Không hiểu dưới ấy đã có lệnh cấm sàn vàng chưa?

- Có cấm theo đúng lệ "trần sao âm vậy" cũng phải tháng sau.

- Em nghe sư thầy chùa làng em than phiền về vàng mã quá. Thầy bảo đạo Phật đâu có chuyện đốt vàng mã. Gần đây tự do tín ngưỡng người ta cũng "tự do sáng tạo" ra nhiều kiểu mã, "môđiphê" cả đạo gốc. Tệ nhất là nhà chùa ăn chay mà lại rước cỗ mặn ra cúng. Thầy chùa làng em kiên quyết không cho bày mặn lên ban, đem ra ngoài cúng thần linh và chúng sinh. Thần thì chén tất.

- Thực ra cũng tại nhà chùa chiều khách thập phương. Nếu kiên quyết công bố giáo lý hay quy chế nhà chùa chắc mọi người cũng phải theo.

- Một vài chùa mới có quy định mỗi người chỉ thắp một nén nhang để tránh biến chùa thành nơi hun khói.

- Ấy thế mà ở TPHCM có một ngôi chùa nhỏ, trong hẻm, chùa Liên Hoa ở P.8, Q.11, đã "nói không với vàng mã". Chùa thông báo: "Các phật tử khi vào chùa cúng vong linh xin miễn đốt giấy tiền vàng mã, để lấy số tiền chuẩn bị đốt chuyển thành tiền thật, cứu giúp bà con nghèo, học sinh vùng sâu, vùng xa". Mấy năm qua chùa đã quyên góp được (từ tiền vàng mã) hơn 5 tỉ đồng, 25 tấn gạo làm từ thiện, còn xây được 25 nhà tình thương. Chùa nhỏ mà đạo lớn, chú ạ.

- Không hiểu các "chùa lớn" có noi theo? Adiđà Phật! Tiết kiệm là quốc sách, cũng là đạo đấy!

Lý Sinh Sự
(Theo LĐCT)