HT. Thích Giác Thường – Trị sự trưởng Giáo đoàn II, hệ phái Khất sĩ viên tịch

Ban Trị sự THPG TP.HCM; Hệ phái Khất sĩ - Thành viên GHPGVN; Môn đồ pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

Hòa thượng THÍCH GIÁC THƯỜNG

SGT.jpg

- Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ, thành viên GHPGVN
- Ủy viên Ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN
- Ủy viên Ban Trị sự THPG TP.HCM
- Trị sự trưởng Giáo đoàn II - Hệ phái Khất sĩ
- Trụ trì tịnh xá Ngọc Đăng, phường 12, quận Bình Thạnh, TP.HCM

Hòa thượng đã thuận lý vô thường, an nhiên thu thần viên tịch vào lúc 19 giờ 45 phút, ngày 1-3-2010, nhằm ngày 16 tháng Giêng năm Canh Dần.

Trụ thế: 71 năm - Hạ lạp: 42 năm

- Lễ nhập quan cử hành vào lúc 14 giờ, ngày 2-3-2010 (17-1 ÂL)

- Kim quan được tôn trí tại tịnh xá Ngọc Đăng, số 558 Bùi Đình Túy, phường 12, quận Bình Thạnh, TP.HCM

- Lễ viếng bắt đầu vào lúc 16 giờ, ngày 2-3-2010 (17-1 ÂL)

- Lễ tưởng niệm chính thức cử hành vào lúc 5 giờ, ngày 6-3-2010 (21-1 ÂL) và di quan đến đài hỏa táng Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM làm lễ trà tỳ.

Nay cáo phó

TM. Ban Trị sự THPG TP.HCM
Hệ phát khất sĩ & và môn đồ pháp quyến
Trưởng ban Tổ chức Tang lễ

Hòa thượng Thích Giác Toàn