Yêu thương như một nhân tố sinh học


Giác Ngộ - Bây giờ như vì từ bi yêu thương, tất cả những động vật có vú là được sinh ra từ những bà mẹ - nhân loại, động vật có vú, chim chóc, và v.v… sự phát triển của chúng tủy thuộc vào sự tiếp nhận tình cảm và chăm sóc.

 

Đây là một trường hợp ngoại trừ cho một vài chủng loại, như rùa biển, bươm bướm, cá hồi mà chúng chết sau khi đẻ trứng  - những chủng loại này có một chút ngoại lệ.  Ví dụ, lấy rùa biển.  Rùa mẹ đẻ trứng trên bờ biển và sau đó rời đi; do thế, sự tồn tại của những con rùa con tùy thuộc một cách đơn độc vào nỗ lực của chính chúng. Chúng không cần tình cảm và tác động của bà mẹ, nhưng chúng tồn tại.  Vì vậy, chúng tôi nói với một số thính chúng rằng nó sẽ là một thí nghiệm khoa học rất hấp dẫn khi một trứng rùa nở, để đặt một con rùa con và rùa mẹ bên cạnh nhau và để thấy chúng có tác động đối với nhau hay không. Chúng tôi không nghĩ là chúng sẽ (có bất cứ sự ảnh hưởng nào).  Nhưng cho những động vật có vú đặc biệt là con người, không có sự chăm sóc của bà mẹ, tất cả chúng ta sẽ chết.

WYT (1).jpg

Ảnh minh họa

Để chăm sóc một đứa bé đòi hỏi một số cảm xúc, đấy sẽ là từ bi, tác động và cảm xúc về sự quan tâm và chăm sóc.  Những nhà khoa học ngày  nay nói rằng trong khoảng thời gian vài tuần lễ sau khi sinh, sự chạm xúc của bà mẹ là căn bản thiết yếu cho sự phát triển bộ não của đứa bé.  Chúng ta chú ý rằng những đứa bé ấy đến từ một gia đình ấm áp, tác động, yêu thương có khuynh hướng hạnh phúc hơn. Thậm chí chúng khỏe mạnh hơn trong mức độ vật lý.  Nhưng những đứa bé thiếu vắng sự ảnh hưởng, một cách đặc biệt khi chúng trẻ, có khuynh hướng có nhiều khó khăn.

Một số nhà khoa học đã từng điều khiển những thí nghiệm mà trong ấy họ cách ly những con khỉ con khỏi mẹ chúng và họ nhận xét rằng những con khỉ con ấy luôn luôn ở trong tính khí xấu, đánh nhau. Chúng không nô đùa tốt đẹp với những con khác. Nhưng những con khỉ được giữ bên cạnh mẹ chúng thì vui tươi và nô đùa thú vị với những con khác. Và đặc biệt trẻ con chúng ta khi thiếu tình cảm lúc ấu thơ - chúng có khuynh hướng trở nên lạnh lùng. Chúng khó khăn biểu lộ tình cảm đối với người khác và trong nhiều trường hợp, chúng trở nên bạo động với nhau. Thế nên, tình cảm là một nhân tố sinh học, một nhân tố sinh học căn bản.

Cũng thế, chúng tôi nghĩ từ bi, yêu thương và cảm xúc liên hệ đến mức độ sinh học của cơ thể, sau đó theo một số nhà khoa học nếu chúng ta giận dữ và có sự thù hận cùng sợ hãi liên tục, điều này ăn mòn hệ thống miễn nhiễm của chúng ta và nó trở nên yếu kém hơn.  Nhưng một tâm từ bi yêu thương hỗ trợ và làm mạnh mẽ hệ thống miễn dịch.

Lấy một thí dụ khác nữa. Nếu chúng ta nhìn trên lĩnh vực y học, nếu có sự tin tưởng giữa những người y tá và y sư về một phía và phía kia là những bệnh nhân, điều này là quan trọng cho sự cải thiện của bệnh nhân.  Do vậy, điều gì là căn bản của sự tin tưởng? Nếu về phía y sĩ và y tá, họ biểu lộ sự quan tâm chân thành và chăm sóc cho sự bình phục của bệnh nhân, thế thì sự tin tưởng sẽ đến. Trái lại, thậm chí nếu y sĩ là một nhà chuyên môn, nhưng nếu họ đối xử với bệnh nhân như những cái máy, thế thì có rất ít sự tin tưởng.  Đấy, có thể nếu y sĩ có kinh nghiệm dồi dào, thì cũng có một sự tin tưởng nào đấy, nhưng nếu y sĩ từ bi thân ái hơn, thế thì thậm chí có nhiều tin tưởng hơn. Bệnh  nhân ngủ tốt hơn và ít bị lo âu hơn. Nếu họ bị náo động ở một mức độ sâu hơn, thế thì họ sẽ trở nên rất rắc rối và điều này ảnh hưởng đến sự bình phục của họ.

WYT (2).jpg

Ảnh minh họa

Nhưng vấn nạn dĩ nhiên là không thể tránh được trong cuộc sống.  Tôn giả Shantideva, một đại đạo sư Phật giáo Ấn Độ, khuyên rằng khi chúng ta đối diện với vấn đề rắc rối, chúng ta cần phân tích chúng.  Nếu chúng có thể vượt qua bằng một phương pháp, thế thì đừng lo lắng, chỉ áp dụng phương pháp. Nhưng nếu chúng không thể giúp ích được gì, thì cũng không cần phải lo lắng, nó sẽ không ích lợi gì cho chúng ta cả. Suy nghĩ về những dòng này là có một sự hỗ trợ to lớn. Ngay cả nếu chúng ta có một vấn nạn lớn, chúng ta có thể thu nhỏ nó lại nếu chúng ta suy nghĩ như thế này.

Do vậy, thí dụ, trong thời gian chúng ta cần sự chăm sóc của người khác, khi chúng ta là những bé thơ, chúng ta có tình cảm và từ bi.  Nhưng với sự độc lập hơn khi chúng ta lớn lên, chúng ta có khuynh hướng cảm thấy công kích gây hấn là quan trọng hơn từ bi yêu thương nhằm để đạt đến mục tiêu của chúng ta, hay để đạt đến cung cách riêng của chúng ta. Nhưng tất cả sáu tỷ con người đến từ những bà mẹ. Mọi người trải qua hạnh phúc và hài lòng dưới sự chăm sóc trong tình yêu thương của mẹ, hay, nếu đó không phải là bà mẹ, thì cũng là tình cảm của ai đấy khi chúng ta là những đứa bé. Dần dần, mặc dù, những phẩm chất trở nên gầy ốm hơn khi chúng ta lớn lên và khi chúng ta có khuynh hướng trở nên gây hấn xung đột, với nhiều sự bắt nạt hơn, và chúng ta tạo nên nhiều vấn nạn hơn.

Dalai Lama

Trích từ His Holiness the Fourteenth Dalai Lama - Nantes, France, 15 August 2008 transcribed and slightly edited by Alexander Berzin. Nguyên tác: Achieving Peace through Inner Peace - chuyển ngữ: Tuệ Uyển