Trách Vụ Của Một Nữ Tu Sĩ Phật Giáo


http://files.myopera.com/tuequang/blog/TUNG%20BUOC%20NO%20HOA%20SEN_3%20TAM_LE%20TIEN%20CONG_son%20mai_.jpg
Trong Kinh Pháp Cú đức Thế Tôn đã dạy rằng chính bản thân chúng ta chứ không phải một ai khác làm cho chúng ta trở nên thanh tịnh hay ô nhiễm(Pháp Cú 165).
Bất cứ một cá nhân nào nếu biết tự phản tỉnh chính mình, sống đời phạm hạnh trong Pháp và Luật của đức Phật, không ngừng theo đuổi mục tiêu tối thượng giác ngộ, giải thoát thì chắc chắn đạt được thành quả tốt đẹp tương xứng. Thế nên, thực không có lý do gì, động cơ nào để chúng ta cảm thấy tự tôn hay tự ti. Mỗi người đều sở hữu gia sản lớn nhất của mình, chân tâm Phật tánh thường hằng, thứ mà không một ai có thể tranh đoạt được. Con đường giác ngộ rộng thênh thang, chẳng ai có thể chiếm lĩnh làm của riêng. Công tác Phật sự muôn màu muôn vẻ, chẳng ai có thể ôm đồm một mình. Như vậy, xét cho cùng, chúng ta chẳng mất đi quyền gì, chẳng thiệt thòi gì để kêu gọi bình đẳng. Vấn đề là ở chính chúng ta. Làm thế nào, mỗi một cá nhân trong Ni đòan thực hiện đúng với tinh thần Tứ Chánh Cần thì cho dù không ai tôn vinh, ánh sáng và hương thơm đức hạnh vẫn lan tỏa muôn nơi.
- Diệt trừ những mầm mống thối nát và hữu lậu, nếu có, bắt đầu manh nha trong mỗi cá nhân hoặc đơn vị.
- Chấm dứt những tệ đoan, rác rưởi, nếu có, hiện đang tồn đọng trong mỗi cá nhân hoặc đơn vị.
- Tự khám phá những năng lực tiềm tàng trong chính bản thân mình và làm cho nó sanh khởi. Phát hiện, khai thác những nhân tài có đủ đức và trí đang lẫn khuất để đào tạo và rèn luyện chuyên môn theo hướng tích cực nhất cho Giáo hội.
- Nỗ lực phát huy tiềm năng vốn có của mình, không ngừng trao dồi và trưởng dưỡng làm cho ngày một tăng tiến.
Mỗi một vị Ni nếu làm được bốn đều này, thì không cần một động thái xã hội nào, chúng ta cũng chứng minh và khẳng định được tầm vóc của Ni giới trong lòng Phật giáo và Dân tộc.
Như vậy, vấn đề đặt ra cho một nữ tu Phật giáo nói riêng và tu sĩ nói chung là phải biết khẳng định vị trí, vai trò của mình trong lòng Giáo hội và quần chúng; đồng thời phát huy những thế mạnh vốn có của mình góp phần lợi đạo, ích đời; không ngừng khai thác và đào tạo hàng ngũ Ni tài với đầy đủ Hạnh – Danh – Thật – Đức sẵn sàng gánh vác sứ mạng hoằng truyền chánh pháp theo đúng tinh thần: “Phụng sự chúng sanh cúng dường chư Phật.”
(TKN. Như Bảo )